Na jaki adres wysłać wezwanie do zapłaty?

Na jaki adres wysłąć wezwanie do zapłaty nie zawsze jest takie oczywiste. O tym właśnie piszemy w artykule, podajać jednocześnie najważniejsze wskazówki w sytuacji gdy dłużnikiem jest osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą.

Banalne, wydawać by się mogło, pytanie zawarte w tytule „na jaki adres wysłać wezwanie do zapłaty” a odpowiedz nie zawsze jest taka oczywista. Szczególnie gdy naszym dłużnikiem jest osoba prowadząca działalność gospodarczą.

Sprawa komplikuje się gdy znamy wyłącznie adres prowadzenia działalności. A dlaczego? Bo nie znamy adresu zamieszkania. Przyznasz, że taka sytuacja wcale nie jest rzadka.

  1. Nie znając adresu zamieszkania dłużnika prowadzacego działalnośc gosp. nie będziemy mieli możliwości włąściwie zaadresować pisma wzywającego do zapłaty .
  2. Bez tego adresu nie będziemy mogli należycie wypełnić pozwu
  3. Co więcej – gdy przedsiębiorca zarejestrowany jest w EDG w innym mieście możemy mieć problem z ustaleniem czy nasz dłużnik jest faktycznie zarejestrowanym przedsiębiorcą. Takie go potwierdzenia może domagać się sąd jako uzupełnienie pozwu. Gdy naszym klientem jest indywidualny przedsiębiorca (jednooosbowa działalnośc gospodarcza) powinniśmy prosić o przedstawienie wypisu EDG.

W przypadku dłużników prowadzacych działalnośc gospodarczą, warto zapamiętać:

  • właściwym adresem do przesłania wezwania do zapłaty jest adres zamieszkania
  • brak znajomości miejsca zarejestrowania w EDG może zablokować lub skomplikować rozpoczęcie sprawy sądowej.

Nię będzie to zwykle dużym problemem jeśli poprosimy o kopię wpisu do EDG – uchroni nas to przed powyższymi kłopotami i uwiarygodni klienta. Taki dokument powinien mieć pod ręką każdy a jego brak lub niechęć do jego przesłania powinna być dla nas ostrzeżeniem.

Windykacja w Polsce

W zdecydowanej większości przypadków firma windykacyjna prowadzi swoje działania wobec dłużników, którzy są jednocześnie konsumentami, dlatego istotne jest to, żeby dokonywane przez nią czynności nie naruszały przysługujących konsumentom uprawnień. Wynikają one przede wszystkim z dwóch aktów prawnych: ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Na straży przestrzegania powyższych regulacji stoi Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Działalność windykacyjna nie podlega koncesjonowaniu, niemniej jednak cześć firm z tego sektora w drodze dbałości o zachowanie jak najwyższych standardów sama nakłada na siebie zobowiązania. Dzieje się tak np. poprzez stworzenie lub przystąpienie do zrzeszenia finansowego np. Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych oraz zobowiązaniu się do przestrzegania funkcjonujących w takich organizacjach kodeksów etycznych. Dla potencjalnego dłużnika istotne jest to, że może on wymagać od firmy windykacyjnej, aby prowadzone przez nią działania były zgodne nie tylko z przepisami prawa, ale również z regulacjami zawartymi w takich kodeksach etycznych.

Windykacja to proces odzyskiwania własności za pomocą zdefiniowanych w przepisach prawa środków. Poprzez zbiór czynności prawnych oraz procesowych wierzyciel – zatem osoba mająca prawo do danego świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego – dochodzi należnych kwot lub przedmiotów od dłużnika.

Windykacja to proces legalny, o ile w czasie podejmowanych działań odzyskiwana długu nie dochodzi do łamania  prawa. Windykacja ma na celu zmotywowanie dłużnika do spłacenia zobowiązania. Proces windykacji rozpoczyna się w momencie, gdy dłużnik nie spłacił na czas zobowiązania, a np. nie można nawiązać z nim kontaktu.

Wyróżnia się kilka rodzajów windykacji, m.in. ze względu na stosowane środki i narzędzia mówi się o:

  • windykacji miękkiej
  • windykacji twardej

Jeśli chodzi o kraj pochodzenia dłużnika, od którego windykuje się należności, występuje:

  • windykacja krajowa
  • windykacja zagraniczna.

Podstawą prawną działania wszystkim firm windykacyjnych na terenie Polski jest zasada swobody działalności gospodarczej wynikająca z Konstytucji oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Zgodnie z ustawą podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. Ponieważ żaden z przepisów nie zabrania prowadzenia działalności windykacyjnej możliwe jest świadczenie tego typu usług.

Ponadto firma windykacyjna korzysta z wszelkich  uprawnień jakie przysługują wierzycielowi. W kodeksie cywilnym w art. 354 § 1 wskazano, że dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje - także w sposób odpowiadający tym zwyczajom. Wynika z tego, że wierzyciel dysponuje wszelkimi środkami - poza oczywiście tymi, których prawo zabrania mu używać - do dokonywania wszelkich czynności, których celem jest doprowadzenie do spłaty zadłużenia.

Wskazane powyżej akty prawne określają tylko ogólne ramy działania przedsiębiorstwa windykacyjnego, natomiast szczegółowe zasady działalności uzależnione są od tego czy firma windykacyjna prowadzi działalność na zlecenie swoich klientów czy też działa w imieniu własnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Previous post Czy mogę umieścić dłużnika w internecie?
Next post Dłużnik na wakacjach albo się rozwodzi, a kontrahent czeka na zapłatę