Aktualności

Co to jest skarga pauliańska?

Skarga pauliańska to narzędzie przydatne dla wierzycieli. Pozwala ono, finalnie, na skierowanie egzekucji do składnika majątku dłużnika, który starał się on ukryć. Skarga pauliańska to...

Baza wiedzy

Co to jest skarga pauliańska?

Skarga pauliańska to narzędzie przydatne dla wierzycieli. Pozwala ono, finalnie, na skierowanie egzekucji do składnika majątku dłużnika, który starał się on ukryć. Skarga pauliańska to...

Rodzaje roszczeń windykacyjnych

Roszczenia – to sposób ochrony prawnej własności poprzez system roszczeń, który przysługuje właścicielowi należności lub nieruchomości w przypadku naruszenia podstawowych, przysługujących mu praw. Ochrona petytoryjna gwarantowana...

Co to jest windykacja terenowa?

Windykacja terenowa to bardzo potrzebny fragment całego procesu odzyskiwania należności. Poprzez wizytę windykatora terenowego dłużnik otrzymuje szansę na polubowne zakończenie sprawy, a wierzyciel ma szansę...

Co to jest windykacja bankowa?

Termin "windykacja" oznacza dochodzenie swoich należności przy pomocy wszystkich dostępnych metod, dopuszczalnych w prawie. Zwykle chodzi tu o polubowne załatwienie całej, niemiłej sprawy, choć czasem...

Co to jest windykacja?

Osoba chcąca odzyskać swoje dobra od dłużnika, może tego dokonać na dwa sposoby. Pierwszym jest automatyczne skierowanie sprawy do sądu, co najczęściej kończy się egzekucją...

Rodzaje roszczeń windykacyjnych

Roszczenia – to sposób ochrony prawnej własności poprzez system roszczeń, który przysługuje właścicielowi należności lub nieruchomości w przypadku naruszenia podstawowych, przysługujących mu praw. Ochrona petytoryjna gwarantowana...

Kim jest komornik?

Przy Sądzie Rejonowym działa komornik (najczęściej kilku niezależnych), który zaliczany jest do grupy tzw. funkcjonariuszy publicznych. Podstawowym obowiązkiem komornika jest realizowanie orzeczeń sądu i egzekwowanie należności...