Zasady udzielania kredytów studenckich

Zasady udzielania kredytów studenckich

Od kilkunastu lat na naszym rynku kredytów bankowych funkcjonuje produkt finansowy przeznaczony tylko i wyłącznie dla studentów – mowa tu jest o kredycie studenckim. Ideą powstania tego kredytu było wsparcie udzielane dla studentów, którzy mają sytuację finansową nie najlepszą, co automatycznie utrudnia, a często w ogóle uniemożliwia studiowanie. Kredyt studencko skierowany jest zarówno dla studentów studiów stacjonarnych, jak i tych studiujących w systemie zaocznym. Wnioski o kredytu składać można od października, przy czym wyplata pierwszej raty, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku kredytowego, następuje w grudniu albo nawet jeszcze później. Zasady kredytów studenckich w naszym kraju są takie, że student otrzymuje miesięcznie po 600 złotych, przez 10 miesięcy w roku, przez cały okres swoich studiów, nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat – jeśli są to studia magisterskie. Spłata kredytu studenckiego następuje w 2 lata po zakończeniu studiów, jest w ten sposób ten produkt skonstruowany, żeby absolwent studiów – kredytobiorca – miał czas na znalezienie pracy i osiąganie dochodów. Kredyty studenckie są bardzo nisko oprocentowane, bowiem ich oprocentowanie w skali roku wynosi połowę stawki WIBOR, ustalanej przez RPP. Kredyt studencki jest spłacany przez okres dwukrotnie dłuższy niż czas jego wypacania studentowi w ratach.