Ważne pojęcia związane z kredytem

Ważne pojęcia związane z kredytem

Mówiąc o kredytach z całą pewnością warto chociaż w kilku słowach wspomnieć o najważniejszych pojęciach, które związane są z tematyką kredytową. Jednym z takich pojęć jest z całą pewnością termin karencja. Terminem tym określa się czas, kiedy obsługa kredytu jest zawieszona. Zawieszenie to może dotyczyć zarówno części kapitałowej, jak i części odsetkowej. Możliwe jest także zawieszenie obsługi kredytu w obu tych sektorach. Kolejnym ważnym pojęciem jest z całą pewnością okres kredytowania. Terminem tym określa się czas jaki następuje od podpisania umowy o udzielenie do kredytu do dnia, kiedy zostanie wpłacona przez nas ostatnia rata, czyli dnia, kiedy kredyt zostaje uznany za spłacony. To, ile będzie trwał okres kredytowania bardzo dokładnie określa umowa, którą podpisujemy z przedstawicielem banku decydując się na zaciągnięcie pożyczki. Każdy bank może udzielać kredytu na różny okres. To, jak długi może być okres kredytowania w przypadku pożyczania określonej sumy określają przepisy wewnętrzne, które regulują pracę danego banku. Ważnym pojęciem jest także skonto. Termin ten pojawia się wtedy, kiedy daną ratę kredytu wpłacimy wcześniej. Zostanie wtedy udzielona procentowa zniżka. Zanim zdecydujemy się jednak na wcześniejszą spłatę kredytu warto dokładnie dowiedzieć się w banku, czy takie rozwiązanie jest dla nas faktycznie korzystne. Może bowiem okazać się, że zupełnie nic na tym nie zyskamy.