Ubezpieczenie kredytu – czy zawsze obowiązkowe

Ubezpieczenie kredytu – czy zawsze obowiązkowe

Banki udzielając kredytów czy pożyczek starają się zabezpieczyć na wszelkie możliwe sposoby, by nie stracić na takich transakcjach, lecz zarabiać. Dlatego też następuje weryfikacja wiarygodności każdego klienta, sprawdzanie jego historii kredytowej, jak wywiązywał się z zaciąganych zobowiązań dotychczas, czy często bierze kredyty, czy spłacane są w terminie i w całości. Potencjalni kredytobiorcy sprawdzani są też, czy nie ma ich na czarnej liście dłużników, czyli czy nie zalegają z komornym czy innymi opatami. Oczywiście jest też brana pod uwagę aktualna sytuacja finansowa wnioskodawcy kredytowego oraz jego rodziny – im większa kwota wnioskowanego kredytu, tym bardziej dana osoba jest prześwietlana przez bank i wymagane jest więcej różnego rodzaju dokumentów. W wielu przypadkach banki oferują klientom do swoich kredytów ich ubezpieczenie – w pewnych sytuacjach skorzystanie z nich jest obowiązkowe, powiązane wiec niejako z danym kredytem – taka sytuacja występuje w przypadku kredytów hipotecznych, gdzie bez ubezpieczenia raczej nie ma szans na skorzystanie z takiego produktu. W innych kredytach również banki wola zabezpieczać się przy pomocy ubezpieczenia, może ono być nie tylko ukierunkowane na ewentualna śmierć kredytobiorcy przed spłaceniem całości zobowiązania, ale również obejmować swoim zasięgiem ubezpieczenie od utraty pracy. W takiej sytuacji firma ubezpieczeniowa będzie przez – z reguły – 12 miesięcy spłacać raty kredytu za danego ubezpieczonego klienta.