Starając się o pracę

Starając się o pracę

Starając się o pracę pamiętajmy, że obowiązują nas pewne zasady. Dzisiaj nikt już telefonicznie nie umawia się na rozmowę kwalifikacyjną. Do rozmowy trzeba bardzo starannie się przygotować. Warto jak najwięcej dowiedzieć się na temat pracy, którą chcemy wykonywać. Niezbędna jest też wstępna znajomość firmy. W większości wypadków, kiedy staramy się o pracę każą nam wypełnić kwestionariusz osobowy. Praktycznie w każdej firmie jest on inny, chociaż dane są podobne. Zanim weźmiemy się za wypełnianie kwestionariusza należy go dokładnie przeczytać. Warto zobaczyć ile mamy miejsca na odpowiedzi, by nie pisać zbyt ciasno i w ten sposób niezrozumiale. Trzeba dokładnie czytać polecenia i zastanawiać się nad odpowiedziami. Warto poprosić o dwa egzemplarze takiego kwestionariusza. Pierwszy wypełnimy na brudno. Drugi będzie tym właściwym. Czasami w kwestionariuszu pojawiają się pytania, które nas nie dotyczą. W żadnym przypadku nie zostawiamy pustych rubryk. Można je wypełniać dwojako. Albo w puste miejsca stawiamy kreski, ewentualnie piszemy słowa „nie dotyczy”. Kwestionariusz przed oddaniem należy dokładnie sprawdzić. Nie można popełnić błędów, bo to czasami dyskwalifikuje nas w ubieganiu się o pracę. Niedopuszczalne są błędy ortograficzne. Żaden pracodawca na pewno nie będzie zainteresowany by z nami współpracować.