Sposoby zabezpieczenia kredytu

Sposoby zabezpieczenia kredytu

Jeśli decydujemy się na kredyt powinniśmy wiedzieć, że bank zawsze może od nas zażądać zabezpieczenia kredytu. Prawo daje bankom kilka możliwości jeśli chodzi o zabezpieczenie kredytu. Do możliwych zabezpieczeń zalicza się hipotekę, poręczenie, weksel, gwarancję bankową, przelew wierzytelności, przystąpienie do długu, zastaw, kaucję, bon na okaziciela oraz blokadę rachunku bankowego. W przypadku zwykłych kredytów, które zaciągane są przez osoby indywidualnego najczęściej banki decydują się na zastosowanie poręczenia. Polega ono na tym, że określona osoba zobowiązuje się do spłacenia za nas kredytu w sytuacji, kiedy my z jakiegoś powodu przestaniemy spłacać raty. Osoba taka musi być świadoma, że będzie spłacać nie tylko kwotę, którą otrzymaliśmy, ale również wszystkie należne odsetki. W przypadku osób, które zaciągają kredyt na budowę domu lub kupno mieszkania banki najczęściej stosują poręczenia w postaci hipoteki. W tym przypadku jeśli przestaniemy spłacać kredyt bank zajmie naszą nieruchomość. I będzie miał do tego pełne prawo. Sposobem na jej odzyskanie będzie jedynie szybkie uregulowanie należności. Warto o tym wiedzieć zanim zdecydujemy się na obciążenie domu czy mieszkania hipoteką. Nigdy bowiem nie wiemy, co wydarzy się w naszym życiu. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że banki decydują się na zastosowanie zabezpieczeń jedynie wtedy, kiedy zaciągamy naprawdę wysoki kredyt.