Rodzina na swoim

Rodzina na swoim

Z pewnością każdy z nas słyszał chociaż raz o kredytach preferencyjnych. Udzielane są one na wyjątkowych warunkach. Jednym z takich kredytów jest kredyt na zakup mieszkania, który określany jest mianem programu Rodzina na swoim. Preferencyjność tego kredytu polega na tym, że przez osiem lat państwo dokłada kredytobiorcy do odsetek. W efekcie kredytobiorca przez osiem lat spłaca mniejsze raty, a sam kredyt zdecydowanie mniej go kosztuje. Kredytu tego nie można zaciągnąć w każdym przypadku. Przede wszystkim wielkość mieszkania nie może przekraczać określonej ilości metrów kwadratowych. Kredyt ten nie może być zaciągnięty przez wszystkie kategorie osób. Przede wszystkim mogą z niego skorzystać małżonkowie, którzy zamierzają zakupić swoje pierwsze mieszkanie własnościowe. Są oni wtedy oboje współkredytobiorcami. Z kredytu tego mogą także skorzystać osoby, które samotnie wychowują dziecko. Przepisy jednak dokładnie określają warunki jakie musi spełnić dziecko. Kredyt ten może zaciągnąć osoba, która wychowuje dziecko, które nie ukończyło osiemnastu lat. Można jednak zaciągnąć ten kredyt także wtedy, kiedy dziecko jest starsze – nie ukończyło jeszcze dwudziestu pięciu lat. W takiej sytuacji musi to jednak być dziecko, które ciągle się uczy i pozostaje na utrzymaniu osoby, która stara się o kredyt. Niezależnie od wieku dziecka kredyt ten można zaciągnąć wtedy, kiedy na dziecko pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny.