Porady doradcy zawodowego

Porady doradcy zawodowego

W poszukiwaniu dobrej pracy pomaga nam często doradca zawodowy. Dobrze jest skonsultować się z doradcą jeszcze w czasie nauki. Wtedy można uzyskać u kompetentnej osoby właściwą pomoc. Jest oczywiście dowiedzione, że tak naprawdę to my znamy siebie najlepiej. Czasami jednak nie umiemy do tej wiedzy dotrzeć. Dobrze jest w takiej sytuacji skorzystać z porady profesjonalisty. Pierwszym krokiem jest rozwiazywanie podsuniętych nam przez doradcę zawodowego testów. To na ich podstawie (oczywiście jeśli będziemy udzielali szczerych odpowiedzi) można określić nasze zdolności, umiejętności i preferencje, czyli krótko mówiąc to, w czym naprawdę jesteśmy dobrzy. Jeśli jesteśmy osobami dorosłymi doradca zawodowy też może nam pomóc. Dotyczy to szczególnie sytuacji, kiedy jesteśmy długotrwale bezrobotni. Zupełnie obca i bezstronna osoba umożliwi nam uświadomienia naszych atutów zawodowych, a jednocześnie pomoże przygotować odpowiedni plan działania umożliwiający znalezienie pracy. Możemy też liczyć na podpowiedzi, jeśli chodzi o przygotowanie listu motywacyjnego i CV, a nawet przećwiczenie ewentualnych rozmów kwalifikacyjnych. Doradca zawodowy pomoże też osobom, które marzą o założeniu własnej działalności gospodarczej. Jest on bowiem zobowiązany do śledzenia tendencji zachodzących na lokalnym, i nie tylko, rynku pracy.