Podstawowe zadanie banków

Podstawowe zadanie banków

Jednym z podstawowych zadań każdego banku jest udzielanie kredytów. Ze względu na przeznaczenie kredyty możemy podzielić na kredyty konsumpcyjne, mieszkaniowe i na kredyty gospodarcze. Ze względu na czas spłaty kredyty dzielimy na kredyty krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe. Kredyty krótkoterminowe to kredyty, których okres spłaty nie przekracza 1 roku. O kredytach średnioterminowych mówimy w przypadku kredytów, których okres spłaty wynosi do 5 lat. Kredyty długoterminowe to kredyty, które spłacamy powyżej 5 lat. Rodzaje kredytów możemy także podzielić w zależności od sposobu ich zabezpieczenia. W tym przypadku możemy mówić o kredytach hipotecznych oraz o kredytach lombardowych. W przypadku kredytów lombardowych zabezpieczeniem jest zastaw bankowy ustanowiony na papiery wartościowe lub inne wartościowe przedmioty. Zabezpieczeniem kredytów lombardowych może być także zastaw rejestrowy. Kredyty możemy podzielić także ze względu na sposób ich oprocentowania. W takim przypadku mamy do czynienia z kredytami o stałym bądź zmiennym oprocentowaniu. Decydując się na kredyt o stałym oprocentowaniu mamy pewność, że w ciągu całego okresu, na który zaciągnęliśmy kredyt, jego oprocentowanie nie ulegnie zmianie. W przypadku kredytu o zmiennym oprocentowaniu, oprocentowanie kredytu może maleć lub rosnąć. Decyduje o tym Rada Polityki Pieniężnej ustalająca wysokość stopy procentowej.