O kredycie inwestycyjnym

O kredycie inwestycyjnym

Mówiąc o kredytach z całą pewnością trzeba wspomnieć chociaż w kilku słowach o tym jakie ich rodzaje się wyróżnia. Jednym z rodzajów kredytów jest kredyt inwestycyjny. Jest to szczególny rodzaj kredytu. Bank udziela go po to aby osoba biorąca kredyt sfinansowała ściśle określone przedsięwzięcie, a w efekcie pomnożyła posiadany przez siebie majątek. Decydując się na taki rodzaj kredytu warto dokładnie wiedzieć jakie rodzaje inwestycji mogą zostać sfinansowane z pieniędzy pochodzących właśnie z kredytu inwestycyjnego. Przede wszystkim mogą to być inwestycje materialne. Zalicza się więc tutaj na przykład zakup nowych samochodów dla firmy czy też nowych maszyn lub urządzeń, które potrzebne są dla uruchomienia nowej linii produkcyjnej. Z pieniędzy pochodzących z tego kredytu można także sfinansować dobra niematerialne. Możemy więc zdecydować się na przykład na zakup papierów wartościowych. Kredyt inwestycyjny umożliwia także inwestycje finansowe. Jeśli więc nasz wspólnik chce odsprzedać swoje udziały możemy je zakupić właśnie za pieniądze pochodzące z kredytu inwestycyjnego. Aby jednak bank przyznał nam kredyt inwestycyjny musimy bardzo dokładnie udokumentować sytuację naszej firmy. Musimy także wykazać, że dana inwestycja będzie się naprawdę opłacała i przyczyni się do powiększenia zysków firmy. Do wniosku kredytowego musimy dołączyć bardzo dokładny kosztorys oraz plan uwzględniający wszystkie wydatki.