Najbardziej podstawowe pojęcia

Najbardziej podstawowe pojęcia

Każdy, kto chce zaciągnąć kredyt powinien najpierw poznać najbardziej podstawowe pojęcia bankowe, które z pewnością ułatwią poruszanie się w trakcie załatwiania wszelkich spraw związanych z kredytem. Jakie pojęcia uznawane są za te najbardziej podstawowe? Z całą pewnością zalicza się do nich takie terminy jak okres karencji, okres kredytowania, skonto, zabezpieczenia oraz kredyt preferencyjny. Zabezpieczenia to nic innego jak środki, których bank może od nas zażądać wtedy, kiedy z jakiegoś powodu obawia się, że w przyszłości będziemy mogli mieć problem ze spłacaniem kredytu. Do zabezpieczeń zalicza się między innymi poręczenie oraz hipotekę. Poręczenie to nic innego jak popularny niegdyś żyrant. Jeśli przestaniemy spłacać kredyt to właśnie na niego spadnie obowiązek regulowania wszelkich należności. Okres kredytowania to z kolei czas jaki następuje między dniem podpisania umowy kredytowej, czyli zaciągnięcia pożyczki, a spłaceniem ostatniej raty. Podpisując umowę kredytową zawsze należy zwracać baczną uwagę na właśnie ten okres. Reguluje on bowiem na jak długo kredyt zostaje nam przyznany. Różne banki mają różne okresy kredytowania. Jeśli więc okres kredytowania jest dla nas z jakiegoś powodu szczególnie istotny warto dowiedzieć się co są w stanie w tym względzie zaoferować nam różne banki. Kredyt preferencyjny to z kolei nic innego jak kredyt, który udzielany jest na jakichś specjalnych warunkach.