Konsekwencje niespłacania kredytu

Konsekwencje niespłacania kredytu

Podpisując umowę z bankiem zobowiązujemy się do spłacani rat w określonym terminie, co miesiąc, o określonej w umowie wysokości oraz doliczonym oprocentowaniem każdej raty, przy czym oprocentowanie nie ulega zmianie, a wysokość raty może w pewnej chwili ulec zmianie, ale jesteśmy o tym informowani już w momencie podpisywania umowy, kiedy otrzymujemy tabelkę wysokości rat na każdy miesiąc. Jakie są konsekwencje niewywiązania się z umowy? Po którejś z kolei niespłaconej racie bank wysyła do nas zawiadomienie. Czasami zdarzają się wypadki losowe, w których osoby z zewnątrz nie są poinformowane o istnieniu kredytu, a osoba, która jest kredytobiorcą ulega wypadkowi i nie ma świadomości, ale są to skrajne przypadki. Zawiadomienie dostaje każdy, bank nie docieka, z jakiego powodu raty są niespłacane. Za wysłanie listu z przypomnieniem o terminie, oczywiście, również musimy bankowi wypłacić należność. Za upomnienie. Jeśli upomnienie nie pomaga sprawa zostaje skierowana do komornika, albo do sądu. Najczęściej kończy się na komorniku. Jeśli komornik nie może obciążyć konta lub umowy o pracę kredytobiorcy, najczęściej grożą inne sankcje prawne. Oczywiście są sytuacje losowe, w których niespłacone raty pokryje ubezpieczenie kredytu. Ale zależy od nas czy to ubezpieczenie wykupimy czy nie. Wiele osób z uwagi na jak największe zredukowanie kosztów kredytu rezygnuje z ubezpieczenia, a później okazuje się, że byłoby ono bardzo przydatne.