Formy zabezpieczenia kredytu

Formy zabezpieczenia kredytu

Mówiąc o kredytach bankowych z całą pewnością warto chociaż w kilku słowach wspomnieć o różnorakich formach zabezpieczeń, które stosowane mogą być przez banki. Zabezpieczenie to pojawia się w sytuacji, kiedy zaciągamy bardzo wysoki kredyt i bank obawia się, że możemy mieć trudności z jego spłatą. Wszystkie formy zabezpieczeń możemy zaliczyć do jednej z następujących dwóch grup: zabezpieczenia osobowe oraz zabezpieczenia rzeczowe. Wśród zabezpieczeń osobowych wymienia się poręczenie, weksel, awal, gwarancję bankową, przelew wierzytelności oraz przystąpienie do długu. Wśród zabezpieczeń rzeczowych wymienia się zastaw, zablokowanie środków finansowych, które zostały zgromadzone na rachunku bankowym, kaucję, bon na okaziciela oraz hipotekę. Poręczenie jest najczęściej wykorzystywane w przypadku zaciągania kredytów przez osoby indywidualne. Osoba, która zgadza się poręczyć zaciągany przez nas kredyt zobowiązuje się do jego spłacania jeśli my z jakiegoś powodu przestaniemy go spłacać. Chodzi o spłatę nie tylko pożyczonej sumy, ale także wszystkich naliczonych odsetek. Ciekawym zabezpieczeniem jest kaucja. Jest to suma pieniędzy, której zadaniem będzie pokrycie naszych zobowiązań jeśli nie będziemy w stanie dalej spłacać zaciągniętego kredytu. W charakterze kaucji może występować także weksel, hipoteka lub zastaw. Generalnie jednak rozgranicza się te pojęcia. Najbardziej znaną formą zabezpieczenia kredytu jest oczywiście hipoteka.