Czym jest kredyt

Czym jest kredyt

Kiedy decydujemy się na wzięcie bankowego kredytu, tak naprawdę nie zastanawiamy się, czym ten kredyt jest. Może więc przyda się kilka słów wyjaśnienia, czym jest kredyt bankowy. Kredyt bankowy jest umową zawieraną przez nas z bankiem. Podpisując umowę, bank zobowiązuje się do udostępnienia klientowi, który się do niego o to zwrócił, określonej sumy pieniędzy. Z kolei my, zobowiązujemy się poprzez podpisanie umowy, do spłaty wypłaconych przez bank pieniędzy wraz z określonymi przez bank odsetkami. Umowa, którą zawieramy z bankiem określa na jaki czas bank pożyczył nam pieniądze. Podpisując umowę kredytową z bankiem, kredytobiorca zobowiązuje się także do wykorzystania pożyczonych przez bank pieniędzy zgodnie z zadeklarowanym celem, na który bank udzielił nam pożyczki. Umowa z bankiem zawiera także punkt, w którym zobowiązujemy się do terminowego spłacania poszczególnych rat kredytu. Podpisanie przez kredytobiorcę umowy oznacza także wyrażenie przez niego zgody na pobranie przez bank prowizji. Standardowa umowa kredytowa zawiera dane personalne kredytobiorcy, ale także dane personalne osoby odpowiedzialnej ze strony banku za przydzielenie nam kredytu. W umowie o kredyt znajdzie się także suma, jaką pożyczyliśmy od banku oraz kwota oprocentowania kredytu. W umowie może się także znaleźć klauzula dotycząca ubezpieczenia kredytu. W umowie ustalana jest także wysokość poszczególnych rat.