Czym jest kredyt

Czym jest kredyt

Z pewnością każdy z nas nieraz słyszał o kredycie bankowym. Mało kto potrafi jednak podać dokładną definicję kredytu. Pojawia się więc pytanie czym jest kredyt bankowy. Otóż kredyt to nic innego jak rodzaj umowy, który zawieramy z bankiem. W umowie tej bank zobowiązuje się udostępnić nam ściśle określoną, zawarta w umowie kwotę pieniędzy, którą po określonym czasie musimy jednak zacząć zwracać. W umowie tej określa się ściśle jaki będzie czas trwania kredytu. Jednocześnie podpisując taką umowę my jako osoby zaciągające kredyt zobowiązujemy się do tego, że pożyczone nam przez bank pieniądze wykorzystamy zgodnie z celem na jaki kredyt został nam przyznany. W umowie znajduje się także zobowiązanie, że kredyt będzie spłacać czasowo w określonych terminach. Podpisując z bankiem taką umowę zgadzamy się także na zwrot odsetek, które bank nalicza sobie w związku z udzieleniem nam kredytu. Wyrażamy także zgodę na opłaty związane z rozmaitymi prowizjami jakie pobiera bank. Co znajdziemy więc w umowie kredytowej, która określana jest jako standardowa? Przede wszystkim dokładną wysokość odsetek, które będziemy musieli spłacić oraz sumę prowizji. W umowie zawarta jest także kwota kredytu jakiej udzielił nam bank oraz określenie w jakiej walucie kredyt został udzielony. Warto bowiem w tym miejscu podkreślić, że nie zawsze musimy zaciągać kredyt w złotówkach. Jeszcze kilka lat temu ogromną popularnością cieszyły się kredyty zaciągane we frankach szwajcarskich.