Badanie zdolności kredytowej

Badanie zdolności kredytowej

Badanie zdolności kredytowej jest jednym z podstawowych elementów starania się o zobowiązanie kredytowe. Takowe badanie poprzedza przyznanie każdego kredytu bankowego. Oczywiście w zależności od tego, o jaki kredyt się staramy takowa analiza zdolności kredytowej może być bardziej lub mniej wnikliwa. Różne są również progi dotyczące minimalnych zarobków czy wartości posiadanych zabezpieczeń. Tak czy inaczej przy analizie kredytowej zawsze branych jest kilka podstawowych elementów. Po pierwsze mamy tu do czynienia z weryfikacją wszystkich zarobków czy też form osiągania dochodów. Bank sprawdza, zatem, na jakich zasadach zatrudniony jest potencjalny kredytobiorca oraz jakie osiąga dochody. Obecnie w kontekście źródeł dochodów banki honorują bardzo wiele różnych form zarobkowania. Może to być tradycyjna umowa o pracę, jaki umowa zlecenie, o dzieło, kontrakt menedżerski, dochody z racji wynajmu nieruchomości czy na przykład prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Poza zarobkami na zdolność kredytową wpływają również wszystkie posiadane zobowiązania. Oprócz tego liczą się wydatki, ilość osób znajdujących się na utrzymaniu kredytobiorcy czy kredytobiorców, posiadane nieruchomości lub inne elementy mogące być zabezpieczeniem kredytu czy posiadanie poręczycieli. Bardzo ważnym zagadnieniem jest również historia kredytowa, czyli zapis poprzednich zobowiązań zaciąganych przez kredytobiorcę oraz tego jak wyglądała ich spłata.